Search

PAYE – Un ghid complet de salarizare pentru persoane fizice

La wagecorp ne ocupăm de procesul PAYE (Pay As You Earn - sistemul colectează impozitul pe venit și asigurarea națională din veniturile angajaților) în cadrul unui singur contract de muncă neîntrerupt. 

Cum funcționează sistemul PAYE


Ca angajator, wagecorp este responsabil de calcularea și colectarea impozitelor datorate din veniturile angajaților săi. 


De fiecare dată când îi plătim pe angajații noștri, detaliile fiecărei plăți sunt trimise de wagecorp către HMRC. Orice impozite datorate de angajați sunt păstrate separat și apoi plătite către HMRC înainte de termenul limită aferent.


Așadar, ce efect are sistemul PAYE asupra angajaților, contractanților sau wagecorp?


Toți angajații wagecorp și contractanții primesc fluturași de salariu pentru fiecare perioadă lucrată, pe care se detaliază venitul brut, deducerile efectuate și venitul net. Ca o companie-umbrelă, wagecorp se ocupă de întreaga administrare a salarizării, în mai multe limbi.


La sfârșitul fiecărui an fiscal (care se desfășoară în perioada 6-5 aprilie), fiecărui angajat i se acordă un formular P60 care detaliază veniturile totale ale acestuia în raport cu anul fiscal precedent, mai puțin orice deduceri. 


Toate documentele, inclusiv contractul de muncă, fluturașul de salariu și formularul P60 sunt furnizate fie în engleză, română, poloneză, maghiară sau bulgară.


Pentru a avea siguranța că sunt făcute deducerile corespunzătoare de la fiecare angajat și că sunt plătite în mod corect către HMRC, informațiile privind statul de plată sunt prezentate în timp real, atunci când este făcută de noi salarizarea. 

Acest lucru se datorează punerii în aplicare a regimului de „informare în timp real”, care a fost introdus treptat, începând cu octombrie 2011.


Termene de plată


Orice deduceri pe care le face wagecorp în numele angajaților săi sunt plătite lunar către HMRC, deoarece impozitul combinat pe venit și răspunderea asigurării naționale a angajaților noștri depășește valoarea medie de referință de peste 1,500 GBP.  


Plățile către HMRC se efectuează întotdeauna în termen de 14 de zile de la sfârșitul lunii fiscale, respectiv pe data de 5 a fiecărei luni. 


Wagecorp, ca o companie umbrelă se ocupă de toată administrarea salarizării în numele angajaților nostri.


Codul fiscal


Fiecare angajat wagecorp are un cod fiscal, care arată cât impozit trebuie dedus din veniturile sale. 


Codul cel mai frecvent pentru anul fiscal 2019-2020 este 1250L, unde cifrele inițiale înmulțite cu 10 indică suma la care are dreptul persoana respectivă.    


Autoevaluare


Este important de remarcat faptul că sistemul PAYE deduce doar impozitul pe salarii (adică venitul plătit prin sistemul de salarizare). Dacă oricare dintre angajații noștri va primi venituri suplimentare pe lângă salariul lor, aceștia vor trebui să le contabilizeze prin intermediul sistemului de autoevaluare.


Termenul limită pentru depunerea unei declarații de impozit și plata oricărei taxe datorate de angajații noștri este 31 ianuarie după sfârșitul anului fiscal la care se referă declarația.


Mai multe informații


Pentru a afla mai multe despre cum poate wagecorp să vă ajute ca angajat sau ca afacere cu privire la externalizarea procesului de salarizare, vă rugăm să ne contactați prin email la info@wagecorp.com sau la telefon +44 (0) 151 370 0545.

#payepayroll #romanian #payroll outsourcing #hmrc

important information resource

We encourage you to enrol in the fight against modern slavery in supply chains with

https://www.stronger2gether.org
https://www.nhs.uk/conditions/coronaviru

Coronavirus (Covid-19) Advice 

https://www.antislavery.org

Free Migrant Helpline

https://www.migranthelpuk.org/welcome

Raise Awareness of Anti-Slavery 

#rememberitsyourchoice 

We are Regulated and Licensed by the Gangmasters & Labour Abuse Authority.
 
Our GLAA Licence No is: WAGE0001.
Follow the GLAA here:                                                              

​© 2020 by wagecorp payroll management limited​. company number: 10399195

jobs at wagecorp

English
romanian
bulgarian
polish
hungarian