Objaśnienie opłat za konto i kartę

OBSŁUGA

 

 

Opłata za wydanie karty

Miesięczna opłata za kartę

Roczna opłata za kartę

Zakup i sprzedaż walut

Wypłaty z bankomatów w Zjednoczonym Królestwie

Wypłaty z bankomatów poza Zjednoczonym Królestwem

Płatności SEPA z ogólnego rachunku walutowego

Płatności FASTER z ogólnego rachunku walutowego

Płatności SWIFT z ogólnego rachunku walutowego

Przelewy do Wagecorp Centtrip Prepaid Mastercard®

Zakupy za pomocą Wagecorp Centtrip Prepaid Mastercard

Blokada/odblokowanie karty przez internet/mobilnie

Podgląd salda przez internet/mobilnie

Wyświetlenie online kodu PIN

Środki wydane na transakcję w walucie karty

 

Transakcje wymiany walutowej w innej walucie niż waluta karty

Odrzucone transakcje

Zmiana kodu PIN za pomocą bankomatu

Administrowanie sporów handlowych o obciążenia zwrotne

 

Roczna opłata za brak aktywności 

Karta zastępcza

OPŁATA

BEZPŁATNIE 0%

BEZPŁATNIE 0%

BEZPŁATNIE 0%

BEZPŁATNIE 0%

1%, czyli min. 1,60 GBP

1%, czyli min. 1,60 GBP

5,00 GBP

5,00 GBP

10,00 GBP

BEZPŁATNIE

BEZPŁATNIE

BEZPŁATNIE

BEZPŁATNIE

BEZPŁATNIE

BEZPŁATNIE

 

2%**

0,15 GBP

0,50 GBP

20,00 GBP

BEZPŁATNIE

BEZPŁATNIE

 

** Są to transakcje w dowolnej walucie, która jest inna niż dostępne saldo walutowe na karcie w momencie zakupu.

 

W lokalizacjach, gdzie świadczymy usługi realizacji partii płatności, nasza prowizja od płatności SEPA, FASTER i SWIFT podlega negocjacji w zależności od ilości.

Masz pytanie dotyczące opłat?

important information resource

We encourage you to enrol in the fight against modern slavery in supply chains with

https://www.stronger2gether.org
https://www.nhs.uk/conditions/coronaviru

Coronavirus (Covid-19) Advice 

https://www.antislavery.org

Free Migrant Helpline

https://www.migranthelpuk.org/welcome

Raise Awareness of Anti-Slavery 

#rememberitsyourchoice 

We are Regulated and Licensed by the Gangmasters & Labour Abuse Authority.
 
Our GLAA Licence No is: WAGE0001.
Follow the GLAA here:                                                              

​© 2020 by wagecorp payroll management limited​. company number: 10399195

jobs at wagecorp

English
romanian
bulgarian
polish
hungarian