Разяснени такси за сметка и карта

УСЛУГА

 

 

Такса за зареждане на карта

Месечна такса обслужване на карта

Годишна такса обслужване на карта

Купуване и продаване на валута

 

Теглене на пари в брой от банкомат в Обединеното кралство

Теглене на пари в брой от банкомат извън Обединеното кралство

SEPA плащания от глобална валутна сметка

FASTER плащания от глобална валутна сметка

SWIFT плащания от глобална валутна сметка

Прехвърляне към Wagecorp Centtrip Prepaid Mastercard®

Покупки с Wagecorp Centtrip Prepaid Mastercard®

Заключване / отключване на карта онлайн / мобилно

Преглед на салда онлайн / мобилно

Съобщаване на ПИН онлайн

Разход за транзакция във валута на картата

 

Превалутиране при транзакции извън валута на картата

Отхвърлени транзакции

Промяна на ПИН чрез банкомат

Администрация на спор с търговец за възстановяване на плащания

 

Годишна такса за бездействие 

Подмяна на карта 

ТАКСА

БЕЗПЛАТНО 0%

БЕЗПЛАТНО 0%

БЕЗПЛАТНО 0%

БЕЗПЛАТНО 0%

1% или 1,60 лири минимум

1% или 1,60 лири минимум

5,00 лири

5,00 лири

10,00 лири

БЕЗПЛАТНО

БЕЗПЛАТНО

БЕЗПЛАТНО

БЕЗПЛАТНО

БЕЗПЛАТНО

БЕЗПЛАТНО

 

2%**

0,15 лири

0,50 лири

20,00 лири

БЕЗПЛАТНО

БЕЗПЛАТНО

Запитване за цени

** Това са транзакции във всяка валута, която е извън наличния валутен баланс, държан на картата към момента на покупката.

Когато доставяме услуги за обработка на пакетни плащания, нашите такси за SEPA, FASTER и SWIFT се договарят в зависимост от обема.

important information resource

We encourage you to enrol in the fight against modern slavery in supply chains with

https://www.stronger2gether.org
https://www.nhs.uk/conditions/coronaviru

Coronavirus (Covid-19) Advice 

https://www.antislavery.org

Free Migrant Helpline

https://www.migranthelpuk.org/welcome

Raise Awareness of Anti-Slavery 

#rememberitsyourchoice 

We are Regulated and Licensed by the Gangmasters & Labour Abuse Authority.
 
Our GLAA Licence No is: WAGE0001.
Follow the GLAA here:                                                              

​© 2020 by wagecorp payroll management limited​. company number: 10399195

jobs at wagecorp

English
romanian
bulgarian
polish
hungarian