Najczęściej zadawane pytania

Czym jest tzw. umbrella company?

Firma typu umbrella company, taka jak Wagecorp, zatrudnia wykonawców agencji, którzy

pracują w ramach umów tymczasowych, zwykle za pośrednictwem agencji pracy w Zjednoczonym Królestwie lub Irlandii.

 

Oznacza to, że agencja płaci Wagecorp, a Wagecorp odlicza konieczne podatki i

składkę na ubezpieczenia społeczne oraz wypłaca wynagrodzenie.

 

Czy to ważne, czy pracuję dla więcej niż jednej agencji?

Nie ma znaczenia, w ilu agencjach jesteś zarejestrowany, bowiem w Wagecorp, nasze rozwiązanie umożliwia pracę dla kilku agencji w zorganizowany i bezproblemowy sposób.

 

Czy Wagecorp pobiera opłaty za rejestrację lub rezygnację?

Nie, nie pobieramy żadnej z tych opłat, płacisz tylko za korzystanie z usługi. Łatwo zacząć korzystać z naszych usług i z nich zrezygnować, co zapewnia ci dużą elastyczność.

 

Dlaczego agencje pracy korzystają z Wagecorp?

Wagecorp pomaga agencjom minimalizować ich koszty, ryzyko związane z zagrożeniem i obciążenia administracyjne związane z zarządzaniem pracownikami tymczasowymi. Umożliwiamy agencjom poświęcenie więcej czasu na koncentrację na ich podstawowej funkcji, jaką jest pozyskiwanie i umieszczanie uzdolnionych osób na odpowiednich dla nich stanowiskach.

 

Czy muszę dostarczyć Wagecorp P45?

Tak. W momencie odejścia z poprzedniego miejsca zatrudnienia powinieneś otrzymać formularz P45, który następnie przekazujesz nam. To sprawia, że nie jesteś już opodatkowany na podstawie kodu tymczasowego („emergency code”).

Jeśli dopiero przybyłeś do Zjednoczonego Królestwa i rozpoczynasz swoją pierwszą pracę, nie musisz dostarczać P45.

 

Moje dane kontaktowe uległy zmianie. Jak mogę je zaktualizować?

Aby dowiedzieć się więcej o aktualizacji danych konta zadzwoń do naszego wielojęzycznego działu obsługi klienta albo skontaktuj się z nami za pomocą poczty e-mail na adres info@wagecorp.com, a odezwie się do ciebie jeden z naszych doradców klienta.

 

JAKIE KORZYŚCI WYNIKAJĄ Z DOŁĄCZENIA DO WAGECORP JAKO FIRMY TYPU UMBRELLA COMPANY?

Korzystanie z Wagecorp ma wiele zalet w porównaniu do założenia własnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

  • Twój status prawny to „zatrudniony” („employed”). Jako pracownik masz pełne prawo do świadczeń państwowych, takich jak ustawowy zasiłek chorobowy, ustawowy zasiłek macierzyński i emerytura państwowa

  • Wagecorp występuje jako twój pracodawca i może zapewnić potwierdzenie twojego ciągłego zatrudnienia co jest pomocne przy wnioskach o pożyczki i kredyt hipoteczny

  • Dokładne opodatkowanie

  • Wagecorp przetwarza twoje płatności w systemie PAYE. Podatki i składka na ubezpieczenia społeczne są automatycznie obliczane i odliczane

  • Wagecorp zarządza wszystkimi sprawami administracyjnymi

  • Jako prezes spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, musiałbyś sam zająć się wszystkimi sprawami w odniesieniu do płatności i zapewnić zgodność ze wszystkimi stosownymi zasadami i przepisami. Musisz sam składać deklaracje podatkowe i na czas opłacać zaliczki na podatek. Dołączenie do Wagecorp sprawia, że masz mniej problemów, bowiem zostajesz pracownikiem w systemie PAYE.

 

Kim jest wykonawca?

Wykonawcy to specjaliści, którzy prowadzą działalność jako pracownicy umbrella company,

ale nie są zatrudnieni na stałe.

 

Pracownicy agencyjni

Każda osoba podejmująca pracę na podstawie umowy z agencją pracy może skorzystać z Wagecorp w celu zarządzania administracją płac.

 

Wagecorp bierze na siebie opracowanie listy płac PAYE dla swoich pracowników. Wagecorp umożliwia również wykonawcy zyskanie statusu prawnego pracownika.

 

Czy potrzebuję własnego ubezpieczenia?

Krótka odpowiedź brzmi: nie! Wszyscy pracownicy Wagecorp są automatycznie objęci naszymi podstawowym ubezpieczeniem biznesowym.

 

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (5 milionów GBP)

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmuje ryzyko wypadków lub incydentów mających wpływ na strony trzecie, w wyniku których zgłaszają roszczenia.

 

Przykłady obejmują szkody majątkowe, obrażenia osób trzecich i koszty prawne. Nawet bardzo 

drobne incydenty mogą skutkować masowymi roszczeniami stron trzecich, co wystarczy, aby kilkakrotnie doprowadzić do zakończenia działalności, dlatego warto dokładnie rozważyć polisę tego rodzaju. Poza tym większość klientów przed rozpoczęciem pracy będzie nalegać na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, więc tak naprawdę nie jest to kwestia dowolna.

Ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności zawodowej (5 milionów GBP)

Zasadniczo ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności zawodowej obejmuje ubezpieczenie na wypadek ewentualnych zaniedbań. Jeśli popełnisz błąd podczas wykonywania swoich obowiązków lub w inny sposób przyczynisz się do poniesienia przez klienta strat finansowych, może on wystąpić z roszczeniem przeciwko tobie.

 

Ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności zawodowej pokrywa wszelkie szkody, które będziesz musiał wypłacić w wyniku takiego roszczenia, a także koszty prawne.

Należy pamiętać, że taki rodzaj ubezpieczenia obejmuje oprócz zaniedbań także utratę danych lub dokumentów, naruszenia praw własności intelektualnej oraz przypadki zniesławienia albo oszczerstwa.

Na początku pracy lub projektu, często pojawia się wynikający z umowy obowiązek w zakresie określonego poziomu zabezpieczenia za pomocą ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności zawodowej.

 

Ubezpieczenie od odpowiedzialności pracodawców (10 milionów GBP)

Ubezpieczenie od odpowiedzialności pracodawców to ubezpieczenie od odpowiedzialności za wszelkie obrażenia lub choroby wynikające z naszej współpracy. Jest wymagane przez prawo w przypadku każdej firmy, która zatrudnia pracowników. W umowach często stosuje się standardowe sformułowania, które nakładają obowiązek posiadania tego rodzaju zabezpieczenia za pomocą ubezpieczenia.

 

Do pracy!

Zawsze dostarczamy kopie posiadanych przez nas polis agencjom i klientom przed rozpoczęciem współpracy, więc zanim rozpocznie się twoje zlecenie, wszystko jest już przygotowane.

 

Jak i kiedy otrzymam wynagrodzenie?

Twoja agencja lub klient końcowy zwykle określa częstotliwość fakturowania, wnioskując, aby firma Wagecorp wystawiała faktury w okresach tygodniowych lub miesięcznych. Ty jesteś odpowiedzialny za przesyłanie do nas, czyli do Wagecorp tygodniowych lub miesięcznych zestawień czasu pracy. Po przesłaniu harmonogramu sprawdzamy fakturę i wystawiamy ją bezpośrednio twojej agencji lub klientowi końcowemu. W Wagecorp zapewniamy efektywne przetwarzanie wszystkich faktur.

 

Zgodnie ze standardowymi warunkami płatności są realizowane tego samego dnia bez dodatkowych opłat.

 

Zgodnie ze standardowymi warunkami płacimy za pomocą FasterPayment, więc środki są zwykle przelewane na twoje konto do godziny 17:00 wieczorem tego samego dnia. W celu potwierdzenia płatności netto, która dotrze na twoje konto bankowe w tym samym momencie wystawiamy odcinek wypłaty.

 

 

 

Jak mogę otworzyć konto w Wagecorp?

Musisz być pracownikiem Wagecorp Payroll Management Limited. Aby otworzyć

konto lub złożyć wniosek o kartę Wagecorp Centtrip Prepaid Mastercard®, skontaktuj się z jednym z naszych doradców klienta. Jeden z naszych doradców klienta objaśni ci nasze kryteria.

 

Jak szybko mogę otrzymać moją kartę Wagecorp Centtrip Prepaid Mastercard?

Realizacja zamówienia karty za pośrednictwem poczty zajmuje od 7 do 10 dni roboczych.

 

Co mam zrobić, gdy po raz pierwszy otrzymam swoją kartę?

Wyczerpujące wytyczne znajdują się w liście, który wysyłamy do ciebie wraz z kartą.

Wiadomości tekstowe muszą pochodzić z numeru telefonu komórkowego, który zarejestrowałeś. Zalecamy usunięcie wiadomości po poznaniu kodu PIN. Kod PIN jest dostępny online w dowolnym momencie, a także możesz go zmienić w większości bankomatów.

 

Czy mogę otworzyć konto dla mojej firmy?

Tak. Prowadzimy zarówno konta osobiste, jak i program kont biznesowych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zakładania konta biznesowego, skontaktuj się z nami pod adresem info@wagecorp.com

 

ZASILANIE KONTA

 

Jak mogę zasilić swoje konto?

Możesz zasilić swoje konto wyłącznie wynagrodzeniem wypłacanym przez Wagecorp Payroll Management Limited.

 

Kto może przelewać środki na moje konto?

Wagecorp Payroll Management Limited.

 

Po jakim czasie wyświetlają się obciążenia na moim koncie?

Natychmiast.

 

Jaka jest minimalna kwota, którą mogę zasilić swoje konto?

Nie ma minimalnej kwoty.

 

Jaka jest maksymalna kwota, którą mogę przesłać?

Nie ma limitu kwoty, którą możesz zasilić swoje konto. Przelewy na karty są ograniczone do

maksymalnie 10 000 GBP dziennie oraz do maksymalnego salda 100 000 GBP lub równoważności w innej walucie. Dzienny limit w przypadku kart osobistych wynosi 5000 GBP dziennie.

WYMIANA WALUT

 

Jak mogę kupić walutę?

Zadzwoń do nas, a my zorganizujemy dla ciebie zakup waluty.

 

Czy kurs może się zmienić po tym, jak kliknę potwierdzenie w celu zakupu waluty?

Otrzymujesz walutę po tym samym kursie, po jakim ją kupujemy. Jako że kursy walut ciągle się zmieniają, zanim będziemy mogli potwierdzić dokładny kurs, musimy najpierw zakupić walutę. Różnica między wyświetlaną a rzeczywistą uzyskaną ceną jest zwykle bardzo

niewielka, a rzeczywista cena może być wyższa lub niższa niż wyświetlana na początku.

 

Jaki okres minie, zanim zakupiona waluta znajdzie się na moim koncie?

Staraj się planować z wyprzedzeniem kupno waluty, aby zyskać jak najlepsze stawki, oraz pamiętaj, że przesłanie fizycznych środków może trwać do następnego dnia w banku. Zawsze otrzymasz powiadomienie za pomocą poczty e-mail o zdeponowaniu środków. Możesz śledzić oczekujące transakcje, wybierając opcję transakcji oczekujących (Pending Transactions) na stronie głównej.

 

Co oznacza rzeczywista cena?

Zmieniając swoje ceny, banki, operatorzy kart i kantory pobierają od 2% do ponad 9% wartości każdego zakupu waluty. Określa się to jako tzw. spread walutowy. Zapewniamy walutę według tego samego kursu, po jakim ją kupujemy, czyli po cenie rzeczywistej (live-rate). Gwarantujemy kursy walut po rzeczywistej cenie, pochodzącej z globalnego hurtowego rynku walutowego.

 

Czy mogę mieć równocześnie różne waluty na karcie?

Tak. W dowolnym momencie możesz przechowywać do 15 różnych sald walutowych. Jeśli wydajesz pieniądze za pomocą karty Wagecorp Centtrip Prepaid Mastercard twoje saldo w tej walucie zostanie automatycznie odliczone od salda karty w tej walucie.

KORZYSTANIE Z KARTY

 

Jakie są opłaty za korzystanie z karty Wagecorp Centtrip Prepaid Mastercard?

Wszystkie nasze opłaty są przejrzyście przedstawione i można się z nimi zapoznać na naszej stronie internetowej.

 

Do czego mogę używać mojej karty Wagecorp Centtrip Prepaid Mastercard?

Możesz korzystać z karty Wagecorp Centtrip Prepaid Mastercard, aby kupować przez internet, przez telefon i w sklepach w ponad 39,6 miliona miejsc na całym świecie, a wypłacać w ponad 2,1 miliona bankomatów na całym świecie, gdzie akceptuje się Mastercard. Lokalizator bankomatów Mastercard.

 

Czy mogę otrzymać przypomnienie mojego kodu PIN?

Otrzymanie kodu PIN jest łatwe. Po prostu zaloguj się na swoje konto poprzez www.wagecorp.com, najedź myszką na swoje nazwisko i wybierz opcję wyświetlenia kodu PIN (PIN Reveal).

 

Możesz też wysłać do nas wiadomość tekstową na numer +44 (0) 7860 024 357, co umożliwi podgląd kodu PIN {Ostatnie osiem cyfr 16-cyfrowego numeru karty}. To długi numer z przodu karty. Tekst musi pochodzić z zarejestrowanego numeru telefonu komórkowego.

 

Na przykład, jeśli numer twojej karty to 5302 6901 2345 6789, wiadomość, którą powinieneś nam przesłać, powinna być następująca:

 

PIN 23456789

 

Po otrzymaniu tej wiadomości wyślemy ci wiadomość SMS z twoim kodem PIN. Chroń swój kod PIN i nikomu go nie ujawniaj.

 

Czy mogę używać mojej karty Wagecorp Centtrip Prepaid Mastercard do depozytów zabezpieczających?

Nie używaj swojej karty do depozytu zabezpieczającego przy wynajmie samochodu lub zameldowaniu się w hotelu. Bezpieczniej jest użyć w tym celu karty kredytowej, a kartę Wagecorp Centtrip Prepaid Mastercard zastosować do rozliczenia rachunku. Gdy użyjesz w ten sposób karty, środki we wskazanej wysokości blokują się na karcie. Jako że twoja karta Wagecorp Centtrip Prepaid Mastercard to karta przedpłacona, blokada przeciwdziała wydaniu tej kwoty.

 

Czy mogę korzystać z mojej karty Wagecorp Centtrip Prepaid Mastercard na automatycznych stacjach benzynowych?

Podobnie jak w przypadku hoteli i depozytów przy najmie samochodów, większość automatycznych stacji benzynowych pobiera kaucję, więc należy unikać używania tam karty Wagecorp Centtrip Prepaid Mastercard.

Czy mogę korzystać z mojej przedpłaconej karty Wagecorp Centtrip Mastercard w punktach poboru opłat?

Przed dostarczeniem towarów lub usług wymagamy od sprzedawcy uzyskania autoryzacji. Zazwyczaj w przypadku płatnych dróg i mostów w Europie nie wymaga się tej autoryzacji, dlatego należy unikać używania karty przedpłaconej Wagecorp Centtrip Mastercard w większości punktów poboru opłat.

 

Korzystanie z bankomatów Travelex/Moneycorp

Jeśli wypłacasz gotówkę z większości bankomatów z funkcją kantora walutowego, dostawca przeliczy twoje pieniądze według własnego kursu wymiany (nawet jeśli wybierzesz obciążenie w walucie, którą wypłacasz) i obciąży twoją kartę w funtach szterlingach. Może to prowadzić do automatycznego przeliczania waluty na twojej karcie. Zalecamy zaczekać i znaleźć inny bankomat w celu wypłaty w lokalnej walucie.

 

Co powinienem zrobić, jeśli zgubię kartę lub zostanie ona skradziona?

Jeśli karta ulegnie zagubieniu lub kradzieży, zaloguj się na swoje konto, przejdź do Ustawień (Settings) i wybierz Zablokuj/Odblokuj kartę (Block / Unblock Card). W razie potrzeby możesz natychmiast zablokować i odblokować kartę, a jednocześnie wszelkie obciążenia i wypłaty będą zablokowane. Jeśli masz pewność, że karta została zgubiona lub skradziona, zadzwoń do nas pod numer +44 (0) 20 7127 8130 i postępuj zgodnie z instrukcjami.

 

Czy karta Wagecorp Centtrip Prepaid Mastercard jest zwykłą kartą debetową lub kredytową?

Karty Wagecorp Centtrip Prepaid Mastercard nie są kartami kredytowymi, kartami obciążeniowymi ani kartami debetowymi.

Wagecorp Centtrip Prepaid Mastercard to karty przedpłacone, wydawane przez instytucję pieniądza elektronicznego. Za każdym razem, gdy używasz karty, wartość zakupu jest odliczana od środków dostępnych na karcie. Aby wydać pieniądze z karty, musisz najpierw przelać środki na konto, a następnie możesz zakupić walutę i przenieść zakupioną walutę na kartę. Karta nie jest kartą kredytową. Zawsze musisz przelać środki na kartę, zanim będziesz mógł z nich skorzystać.

 

Czy otrzymam odsetki od salda mojego konta lub karty?

Nie otrzymasz żadnych odsetek od salda środków na koncie lub karcie, ale też nie zapłacisz

żadnych odsetek od swoich wydatków.

 

KONTO INTERNETOWE

 

Jak się zalogować, jeśli zapomniałem hasła?

Przejdź do strony logowania i wybierz Nie pamiętasz hasła (Forgot your password) oraz wprowadź swoje dane zabezpieczające. Następnie otrzymasz wiadomość e-mail z prośbą o weryfikację i utworzenie nowego hasła. Jeśli nie pamiętasz swoich danych, zadzwoń do nas albo prześlij wiadomość e-mail na adres info@wagecorp.com

Co się stanie, jeśli zapomnę swoich danych zabezpieczających?

Jeśli nie pamiętasz swoich danych, zadzwoń do nas albo prześlij wiadomość e-mail na adresinfo@wagecorp.com, a któryś z doradców klienta z naszego zespołu skontaktuje się z tobą.

 

Co się stanie, jeśli nie rozpoznam transakcji z mojej karty?

Jeśli masz jakieś zapytanie dotyczące transakcji kartą, zadzwoń do nas lub wyślij wiadomość e-mail na adres info@wagecorp.com od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 17:00 GMT .

 

PŁATNOŚCI

 

Do kogo mogę wysyłać płatności?

Możesz wysyłać płatności w większości walut i do większości krajów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących twoich konkretnych potrzeb, zadzwoń do nas albo wyślij wiadomość e-mail na adres info@wagecorp.com od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 17:00 GMT .

 

Jak długo trwają płatności?

Dotarcie płatności na konto bankowe odbiorcy zajmuje zwykle 1 dzień roboczy. Istnieją pewne różnice w zależności od kraju i kraju, do którego przesyłane są środki; ponadto od czasu do czasu mogą występować wyjątki. Wszystkie płatności międzynarodowe przechodzą przez banki, a czas dostawy zależy od pracy tych banków. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących konkretnych wymagań, skontaktuj się z nami pod adresem action@wagecorp.com lub zadzwoń pod numer +44 (0) 151 370 0545 , dostępny od poniedziałku do piątku od 07:00 do 17:00 GMT.

 

Czy istnieją jakieś opłaty za dokonywanie płatności?

Zapoznaj się z listą opłat na naszej stronie internetowej.

 

APLIKACJA MOBILNA

 

Jakie funkcje są dostępne w aplikacji?

Możesz zablokować i odblokować kartę w dowolnym momencie, korzystając z funkcji trybu awaryjnego (Safe Mode).

 

Niektóre dodatkowe funkcje dostępne w aplikacji to:

 

Podgląd transakcji na mapie i natychmiastowe udostępnianie szczegółów za pomocą poczty e-mail;

 

Podgląd i oznaczanie transakcji w czasie rzeczywistym, by łatwo śledzić swoje wydatki.

 

Cały czas dodajemy nowe funkcje, dlatego zalecamy regularne sprawdzanie, czy korzystasz z najnowszej wersji.

 

Jakie urządzenia są obsługiwane?

 

Obsługiwane urządzenia Apple:

 

Obsługiwane są urządzenia z wersją systemu co najmniej iOS 9.0

 

Obsługiwane urządzenia

iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus.

iPod touch (piątej generacji)

 

Obsługiwane urządzenia Android:

 

Obsługujemy urządzenia Android z systemem OS 4.4.x.

 

Jak zgłosić problem?

Jeśli pojawią się jakieś problemy lub masz sugestie w zakresie możliwych ulepszeń, skontaktuj się z nami, przesyłając wiadomość e-mail na adres action@wagecorp.com lub zadzwoń do nas.

 

BEZPIECZEŃSTWO

 

Skąd mam wiedzieć, że moje pieniądze są bezpieczne?

Środki klientów są przechowywane na oddzielnych rachunkach bankowych poziomu 1 w ramach rachunków powierniczych w Barclays. Wszystkie fundusze są przez cały czas oddzielone i wydzielone od naszych własnych funduszy.

Jaka jest sytuacja prawna Wagecorp?

Numer rejestracyjny naszej firmy to 11008852. Nasz dostawca usług, Centtrip Limited, jako instytucja pieniądza elektronicznego (Electronic Money Institution, EMI), podlega rejestracji i nadzorowi Urzędu ds. Postępowania Finansowego (Financial Conduct Authority). Numer referencyjny naszej firmy to 900717. Karta wage|corp Centtrip Prepaid Mastercard® jest wydawana przez Prepaid Financial Services Limited w następstwie licencji udzielonej przez Mastercard International Incorporated.

Prepaid Financial Services Limited jako instytucja pieniądza elektronicznego, także podlega nadzorowi Urzędowi ds. Postępowania Finansowego (numer rejestracyjny 900036); a zarejestrowany adres jest następujący: Fifth Floor, Langham House, 302-308 Regent Street, London W1B 3AT.

 

Co mnie chroni, jeśli moja karta zostanie zgubiona lub skradziona?

Korzystając z aplikacji lub platformy internetowej, możesz uzyskać dostęp do swojego konta, w celu usunięcia wszelkich środków znajdujących się na karcie. Możesz także zablokować kartę za pomocą aplikacji lub platformy internetowej. Po wykonaniu tego możesz skontaktować się z działem pomocy wage|corp, który może zapewnić bezpieczeństwo twoich pieniędzy i wydać kartę zastępczą.

 

Jak chroni się moje dane?

W wage|corp cenimy twoje bezpieczeństwo i prywatność, więc nasz dostawca usług dokłada wszelkich starań, aby informacje i dane, które ciebie dotyczą pozostawały poufne oraz przestrzega wszystkich odpowiednich przepisów, takich jak brytyjskie i europejskie prawo o ochronie danych i normy w zakresie bezpieczeństwa, w tym ISO 27001

Zapewnia to naszym klientom najlepszą możliwą, bezpieczną obsługę przez internet. Aby zagwarantować bezpieczeństwo, szyfrują wszystkie dane i używają nazw użytkowników wraz z silnymi hasłami, a sesja wygasa po okresie braku aktywności. Chronią także swoje systemy za pomocą najnowszej technologii firewall i stale monitorują swoją technologię, aby chronić się przed potencjalnym zagrożeniem ze strony hakerów i oszustów.

 

W jaki sposób Wagecorp przestrzega przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu?

Wagecorp Payroll Management Limited, WageCorp Limited (wagecorp) oraz Centtrip Limited (Centtrip) angażują się w walkę z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu oraz przyjmują podejście do ryzyka proporcjonalne do narażenia. Oznacza to, że Centtrip musi posiadać odpowiednie zasady i procedury. Własne procedury Centtrip w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu zostały zatwierdzony przez PFS i są oparte na ich własnych zasadach i procedurach. Podlegają zatwierdzeniu przez wszystkich powiązanych partnerów świadczenia usług oraz, w stosownych przypadkach, przez klientów.

Najczęściej zadawane pytania – konto i karta

important information resource

We encourage you to enrol in the fight against modern slavery in supply chains with

https://www.stronger2gether.org
https://www.nhs.uk/conditions/coronaviru

Coronavirus (Covid-19) Advice 

https://www.antislavery.org

Free Migrant Helpline

https://www.migranthelpuk.org/welcome

Raise Awareness of Anti-Slavery 

#rememberitsyourchoice 

We are Regulated and Licensed by the Gangmasters & Labour Abuse Authority.
 
Our GLAA Licence No is: WAGE0001.
Follow the GLAA here:                                                              

​© 2020 by wagecorp payroll management limited​. company number: 10399195

jobs at wagecorp

English
romanian
bulgarian
polish
hungarian