Despre noi

Suntem specializați în managementul salarizării lucrătorilor din Regatul Unit. Eradicăm problema lucrătoriilor care nu folosesc serviciile bancare, oferind fiecărui lucrător o experiență de salarizare sigură, cu beneficii suplimentare

indiferent dacă sunteți nou în Regatul Unit, căutați o altă soluție de salarizare sau încercați să evitați taxe bancare mari și cursuri de schimb excesive, veți primi un serviciu imbatabil, oferit de o echipă internațională de experți în salarizare, dacă optați pentru wagecorp

Legea privind sclavia modernă

 

SCLAVIA MODERNĂ ȘI TRAFIC DE PERSOANE - POLITICĂ ȘI DECLARAȚIE

 

POLITICA PRIVIND SCLAVIA ȘI TRAFIC DE PERSOANE 

 

Legea privind sclavia modernă în Marea Britanie 2015 („Legea”) obligă întreprinderile să declare acțiunile întreprinse în cursul exercițiului financiar pentru a se asigura că nu are loc sclavie modernă la locul de muncă. Ne angajăm pe deplin să contribuim la eradicarea sclaviei moderne. Pledăm ferm pentru transparență și colaborare în vederea eliminării riscurilor de sclavie modernă.

 

În centrul abordării noastre privind Drepturile Omului se află câteva declarații, standarde și coduri importante recunoscute la nivel internațional. Acestea sunt fundamentele pentru modul și locul în care lucrăm și/sau referințele pentru cele mai bune practici, incluzând:

 

    •    Declarația universală a Drepturilor Omului, adoptată de O.N.U. 

    •   Organizația Internațională a Muncii (OIM) Declarația cu privire la principiile și drepturile fundamentale în muncă 

    •    Principiile directoare ale O.N.U. privind afacerile și drepturile omului 

    •    Pactul Global al O.N.U.

    •    Codul de bază al inițiativei de comerț etic 

 

Strategia noastră de abordare a sclaviei moderne se înscrie în această agendă mai largă a drepturilor omului. Strategia noastră este susținută de politicile interne și este consolidată prin “Termenii și Condițiile” elaborate de noi în calitate de furnizor. 

 

ABORDAREA NOASTRĂ

Sclavia modernă cuprinde sclavia, servitutea, traficul de persoane și munca forțată. Wagecorp Payroll Management Limited are o abordare de toleranță zero față de orice formă de sclavie modernă. Ne angajăm să acționăm etic, cu integritate și transparență în toate relațiile de afaceri și să punem la dispoziție sisteme și controale eficiente pentru a ne proteja împotriva oricărei forme de sclavie modernă în cadrul organizației noastre sau al lanțului nostru de aprovizionare.

 

Aplicăm o serie de politici concepute pentru impunerea angajamentelor noastre și pentru a ne asigura că nu respingem neintenționat Drepturile Omului persoanelor fizice în cadrul organizației noastre sau al entități din lanțul nostru de aprovizionare. Aceste politici, de la măsuri practice (precum screeningul recrutării) până la influențe culturale (precum valorile și viziunea noastră) sunt publicate și aplicate în mod clar.

 

Implementăm o politică de avertizare, astfel încât toți angajații să fie conștienți de faptul că își pot exprima îngrijorările cu privire la modul în care sunt tratați colegii, respectiv la practicile din cadrul companiei noastre sau al lanțului nostru de aprovizionare, fără teamă de represalii.

 

Vom trata cu maximă seriozitate orice încălcare a politicilor noastre. De exemplu, orice angajat care încalcă această politică va fi supus unor acțiuni disciplinare care ar putea duce la concediere pentru o conduită necorespunzătoare sau încălcarea gravă a regulamentului.

 

OBLIGAȚIA DE PRECAUȚIE (DUE DILIGENCE) A LANȚULUI DE APROVIZIONARE

FURNIZORII NOȘTRI

Efectuăm verificarea prealabilă a tuturor furnizorilor noștri, în special celor cu o acoperire geografică mai largă, înainte de a le permite să devină un furnizor preferat. De asemenea, efectuăm revizuirea regulată a performanței furnizorilor și alinierea lor la termenii noștri pe baza unor criterii de evaluare, ca parte a programului nostru de activare a vânzătorilor interni. Termenii și Condițiile noastre de furnizare precizează în mod clar un cod de conduită la care sunt invitați să adere și să-și asume răspunderea în acest sens. Totodată, monitorizarea periodică a performanței este esențială și impunem valori morale și standarde ridicate inclusiv lanțului nostru de aprovizionare

 

ACTIVITĂȚI DE AFACERI EXPUSE RISCULUI

Cu o bază solidă de furnizori, recunoaștem rolul nostru cheie ca lideri ai lanțului de aprovizionare și ca o companie cu influență în eforturile globale de eradicare a sclaviei moderne și a traficului de persoane. În acest scop, menținem o listă de furnizori aprobată, iar înregistrarea de noi furnizori în această listă este supusă unei verificări minuțioase. Solicităm din partea furnizorilor noștri să respecte Termenii și Condițiile noastre de aprovizionare, care includ în mod specific o Politică privind Aprovizionarea Etică care interzice utilizarea muncii forțate, obligatorii sau prin trafic de persoane sau a celor ținute în sclavie sau servitute (adulți sau copii). Acești Termeni și Condiții impun furnizorilor noștri standarde în scopul menținerii propriilor furnizori la aceleași standarde. Orice neîndeplinire a standardelor prevăzute în Termenii și Condițiile de cumpărare va constitui o încălcare a contractului și poate duce la încetarea relațiilor de afaceri.

 

PROCESUL DE DUE DILIGENCE (PRECAUȚIE)

Cadrul nostru de due diligence constă în următoarele cinci etape:

 

    1    Stabilirea unei perspective largi dincolo de afacerea noastră, în primul rând lanțul de aprovizionare 

    2    Determinarea priorităților și revizuirea lor conform registrului nostru de riscuri

    3    Identificarea procesului de evitare sau atenuare a riscului

    4    Definirea metodei de rectificare a abuzurilor și remediere a oricărei victime prin intermediul Comitetului nostru Comercial 

    5    Dezvoltarea strategiei de învățare care ne permite să luăm în considerare informații noi și să evoluăm

 

Evaluăm anual toți furnizorii noștri de servicii cu scopul de a identifica cei cu cel mai mare risc potențial de sclavie modernă. Aceasta se bazează pe evoluția riscului în sectorul de aprovizionare, precum și locația, tipul lor de contract, nivelul de competență implicat de furnizorul de servicii. De asemenea, analizăm anual orice companie de consultanță în servicii profesionale care îi este furnizor companiei Wagecorp Payroll Management Limited.

 

EFICIENȚA ABORDĂRILOR

Recunoaștem importanța menținerii unei vigilențe constante pentru identificarea și soluționarea oricăror probleme asociate cu sclavia și traficul de persoane în organizația noastră și în cadrul lanțurilor noastre de aprovizionare. Ne-am angajat să continuăm să ne îmbunătățim capacitatea de a identifica, preveni și atenua riscurile reale sau potențiale din aceste domenii.

Considerăm că trebuie să acționăm în mod responsabil și etic atunci când avem de-a face cu furnizorii noștri și ne angajăm să respectăm principiile și obiectivele Legii privind sclavia și traficul de persoane.

Vom continua să atragem atenția în cadrul echipelor noastre asupra sclavagismului modern și am identificat puncte de escaladare pentru oamenii noștri pentru a-și putea exprima îngrijorarea cu privire la încălcări suspecte ale politicilor noastre.

 

Wagecorp Payroll Management Limited își asumă cu foarte mare seriozitate responsabilitatea pentru securitatea datelor. Această Politică de Confidențialitate își propune să vă ofere toate informațiile despre modul în care colectăm și prelucrăm datele dvs. personale atunci când utilizați pagina noastră de internet și utilizați serviciile noastre. Vom actualiza această politică de confidențialitate ocazional și vă recomandăm să consultați periodic această Notificare.

 

Wagecorp Payroll Management Limited este o companie înregistrată în Anglia și Țara Galilor, număr înregistrare companie 10399195, cu sediul social în B1 Business Centre, Suite 206, Davyfield Road, Blackburn, BB1 2QY, Regatul Unit.

 

Wagecorp Payroll Management Limited este controlor înregistrat și este responsabil pentru datele dvs. personale (număr înregistrare ICO: ZA535943)

datele pe care le colectăm, cum, ce și de ce

 

Vom colecta următoarele informații: nume, adresă, date de contact (numere de telefon și adresă de e-mail), data nașterii, informații fiscale și numărul de asigurare națională, identificare, dovada adresei, adresă IP, tip browser, fus orar, sistem de operare, preferințele de marketing, feedback-ul pe care ni-l oferiți, informații despre agenție și date de contact, evidența de resurse umane și salariul dvs. Nu colectăm date de categorie specială.

 

În cazul în care nu furnizați datele solicitate, este posibil să nu putem îndeplini contractul pe care îl avem sau încercăm să îl înregistrăm. Este posibil să fim nevoiți să anulăm serviciul pe care îl aveți cu noi în acest caz, vă vom notifica însă despre acest lucru.

 

Vom colecta aceste informații direct de la dumneavoastră prin completarea formularelor de înregistrare sau prin corespondență, poștă, telefon și e-mail etc., atunci când solicitați serviciile noastre, ne oferiți feedback sau vă informați despre serviciile noastre. De asemenea, putem primi aceste date cu caracter personal de la un terț introducător sau brokeraj, pe baza solicitării dvs. adresată către aceștia. Vom prelucra datele dumneavoastră pentru a îndeplini obligațiile contractuale și legale, cu acordul dvs. ocazional. Putem folosi ocazional datele dvs. în scopuri legitime de afaceri în domeniul marketing și comunicații, pentru a ne asigura că informațiile pe care le deținem sunt la zi și pentru a ne asigura că serviciile noastre sunt cele mai bune pe care vi le putem oferi, vom folosi informațiile dvs. numai pentru aceste motive, interesele noastre legitime nu depășesc drepturile și libertățile dvs. Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul dat în scopuri de marketing în orice moment și dreptul de a vă opune utilizării datelor dvs. în scopuri legitime de afaceri

 

 

Wagecorp Payroll Management Limited va împărtăși datele dvs. cu terți în scopuri contractuale și legale, nu vom oferi informațiile dvs. terților pentru propriul lor marketing fără acordul dvs. expres, vă putem oferi periodic marketing de la terți în scopuri de afaceri legitime, iar dumneavoastră puteți renunța la această procedură în orice moment. Wagecorp Payroll Management Limited externalizează anumite aspecte ale activității lor către terți, au fost depuse toate eforturile pentru a vă asigura că datele dvs. sunt sigure cu ocazia acestor externalizări, iar acestea sunt monitorizate în continuu și vom rămâne controlorul datelor dvs. Datele nu sunt divulgate în afara SEE, dacă acest lucru ar fi totuși necesar, vom asigura politici adecvate de protecție a datelor pentru a ne asigura că datele sunt păstrate în siguranță și pentru a vă informa cu privire la acest transfer.

 

PENTRU CE PERIOADĂ PĂSTRĂM DATELE DVS.?

 

Nu vom păstra datele dvs. cu caracter personal mai mult decât este necesar în scopul pe care l-am colectat sau mai mult decât ne impune orice reglementare legală.

 

DREPTURILE DVS.

 

GDPR vă oferă următoarele drepturi:

 

  • Dreptul de acces

  • Dreptul la rectificare

  • Dreptul la ștergere

  • Dreptul la restricționarea procesării

  • Dreptul la portabilitatea datelor

  • Dreptul de a obiecta la procesare

  • Dreptul de a vă opune la luarea automată a deciziilor sau profilare

  • Dreptul la plângere

  • Dreptul de a fi informat

 

Dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi, inclusiv renunțarea la orice material de marketing, vă rugăm să ne contactați la adresa: info@wagecorp.co.uk.

 

În cazul în care doriți să înregistrați o reclamație, puteți proceda în acest fel contactând biroul comisarului pentru informații la numărul de telefon 03031 231113 sau vizitând pagina web: www.ico.org.uk.

 

CINE INTRĂ ÎN POSESIA DATELOR DVS.?

 

Nu transmitem informațiile dvs. către terți în scopuri de marketing sau alte scopuri fără acordul dvs. expres, însă informațiile dvs. pot fi transmise unor terți ca parte a activității noastre de prelucrare pe baza acordului legitim, obligației contractuale sau conformității legale. Terțelor persoane le este permis să utilizeze datele numai în scopurile prevăzute în contractul nostru încheiat cu acestea și vor acționa numai conform instrucțiunilor noastre. Ne-am asigurat că toți furnizorii noștri au cele mai înalte standarde în ceea ce privește confidențialitatea și securitatea datelor dvs.

 

Datele nu sunt divulgate în afara SEE, dacă acest lucru ar fi totuși necesar, vom asigura politici adecvate de protecție a datelor și vă vom informa cu privire la această decizie înaintea procesării.

 

APELURI TELEFONICE

 

Apelurile telefonice pot fi înregistrate sau monitorizate în scopuri de instruire și management al calității. Dacă sunt înregistrate, aceste înregistrări vor fi șterse după cel mult 52 de săptămâni și vor fi utilizate numai în scopurile declarate.

 

COOKIE-URI

 

Acest site utilizează cookie-uri, care sunt mici fișiere text care sunt plasate pe dispozitivul dvs. pentru a susține pagina web să ofere o experiență mai bună utilizatorului. În general, cookie-urile sunt utilizate pentru a păstra preferințele utilizatorului și pentru a furniza date de urmărire anonime către terți. Este posibil să preferați să dezactivați cookie-urile de pe acest site și altele. Puteți face acest lucru în setările browserului.

important information resource

We encourage you to enrol in the fight against modern slavery in supply chains with

https://www.stronger2gether.org
https://www.nhs.uk/conditions/coronaviru

Coronavirus (Covid-19) Advice 

https://www.antislavery.org

Free Migrant Helpline

https://www.migranthelpuk.org/welcome

Raise Awareness of Anti-Slavery 

#rememberitsyourchoice 

We are Regulated and Licensed by the Gangmasters & Labour Abuse Authority.
 
Our GLAA Licence No is: WAGE0001.
Follow the GLAA here:                                                              

​© 2020 by wagecorp payroll management limited​. company number: 10399195

jobs at wagecorp

English
romanian
bulgarian
polish
hungarian