Rólunk

Szakterületünk bérkezelés az Egyesült Királyságban dolgozók számára. Felszámoljuk a bankszámlával nem rendelkező munkavállalókat, és minden munkavállaló számára biztonságos bérszámfejtési tapasztalatokat kínálunk, illetve további előnyöket biztosítunk számukra.

Függetlenül attól, hogy Ön újonnan érkezett az Egyesült Királyságba, egy másik bérszámfejtési megoldástól szeretne választani, vagy megpróbálja elkerülni a magas banki díjakat és a rendkívül magas átváltási árfolyamot - verhetetlen szolgáltatásban részesül, amelyet nemzetközi bérszámfejtő szakértők csapata nyújt, amennyiben a wagecorp mellett dönt

Modern rabszolgasági törvény

 

MODERN RABSZOLGASÁG ÉS EMBERKERESKEDELEM – POLITIKA ÉS NYILATKOZAT


RABSZOLGASÁG ÉS EMBERKERESKEDELEM ELLENI POLITIKA


Az Egyesült Királyság 2015. évben elfogadott modern rabszolgasági törvénye (a továbbiakban: törvény) előírja a vállalkozások számára, hogy nyilatkozzanak a pénzügyi év során tett intézkedéseikről annak biztosítása érdekében, hogy nem zajlik modern rabszolgaság a munkahelyen. Teljes mértékben elköteleztünk magunkat, hogy részt vállalunk a modern rabszolgaság felszámolásában. Határozottan támogatjuk az átláthatóságot és az együttműködést a modern rabszolgaság kockázatainak kiküszöbölése érdekében.


Az emberi jogokkal kapcsolatos megközelítésünk középpontjában számos fontos, nemzetközileg elismert nyilatkozat, szabvány és kódex áll. Ezek annak az alapjául szolgálnak, hogy hogyan és hol dolgozunk, és / vagy bevált gyakorlati referenciáknak minősülnek, a következőkből állnak:

    •    Az ENSZ által elfogadott Emberi jogok egyetemes nyilatkozata 

    •    A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) Alapvető munkahelyi elvekről és jogokról szóló nyilatkozata  

    •    Az ENSZ üzleti és emberi jogokra vonatkozó globális irányelvei 

    •    Az ENSZ globális megállapodása 

    •    Az Etikus kereskedelmi kezdeményezés.


A modern rabszolgaságot megközelítő stratégiánk e szélesebb emberi jogokra vonatkozó program részét képezi. Stratégiánkat belső politikáink támogatják, és az Általános Szállítói Szerződési Feltételeink megerősítik. 

SZEMLÉLETMÓDUNK


A modern rabszolgaság magába foglalja a rabszolgaságot, szolgaságot, emberkereskedelmet és kényszermunkát. A Wagecorp Payroll Management Limited zéró tolerancia megközelítést alkalmaz a modern rabszolgaság bármely formája iránt. Elkötelezettek vagyunk az etikus, tisztességes és átlátható cselekvés mellett mindannyi üzleti ügyben, valamint hatékony rendszerek és ellenőrzések bevezetése mellett, hogy megvédjük az üzleti életünkben vagy az ellátási láncunkban zajló modern rabszolgaság minden formáját.


Számos olyan politikát működtetünk, amelyek célja a kötelezettségvállalásaink érvényesítése, illetve annak biztosítása, hogy szándékosan ne tagadjuk meg az egyének emberi jogait sem működésünk, sem az ellátási láncunkban megtalálható szervezetek működése során. Ezeket a politikákat, kezdve a gyakorlati lépésektől (mint például a szűrés munkaerő-toborzás során) a kulturális befolyásokig (például értékeink és viziónk), megfelelően nyilvánosságra hozzuk és egyértelműen végrehajtjuk.


A visszaélések bejelentésére irányuló politikánkat úgy működtetjük, hogy minden munkatársunk tudatában van annak, hogy kifejezheti aggodalmát más munkatársak kezelésére, illetve az üzleti vagy ellátási láncon belüli gyakorlatokra vonatkozóan, megtorlásoktól való félelem nélkül.


Nagyon komolyan fogjuk kezelni politikánk bármilyen jellegű megsértését. Például minden olyan munkatársat, aki megsérti a politikát, fegyelmi eljárásnak vetjük alá, amely hivatali kötelességmulasztás  vagy súlyos kötelességszegés miatt elbocsátáshoz vezethet.

ELLÁTÁSI LÁNC KELLŐ GONDOSSÁGA (DUE DILIGENCE) 

SZÁLLÍTÓINK

Kellő gondossággal járunk el minden szállítóval szemben, különösen a szélesebb földrajzi kiterjedésű szállítókkal szemben, mielőtt lehetővé tennénk számukra, hogy kiemelt szállítóvá váljanak. Továbbá, belső szállítói engedélyezési program részeként rendszeresen átvizsgáljuk a beszállítói teljesítményértékelést és a feltételeinkhez való igazodást. Beszállítói feltételeink egyértelműen meghatározzák a magatartási kódexet, amelyet elvárásaink szeriint minden szállító be kell tartson, és elszámoltatható kell legyen. A teljesítmény rendszeres figyelemmel kísérése szintén kulcsfontosságú, és magas erkölcsi értékeket és elvárásokat követelünk az ellátási láncunktól is.

KOCKÁZATNAK KITETT ÜZLETI TEVÉKENYSÉGEK

Nagy szállítói bázissal a háttérben, elismerjük ellátási lánc vezetői szerepünket és, mint olyan, kulcsrésztvevői szerepünket a modern rabszolgaság és az emberkereskedelem felszámolására irányuló globális erőfeszítésekben. Ebből a célból jóváhagyott beszállítói listát vezetünk, az ebbe való bejegyzést alapos átvilágításnak vetjük alá. Azt kérjük beszállítóinktól, hogy tartsák tiszteletben a Beszerzési feltételeket, amelyek kifejezetten tartalmaznak egy Erkölcsi beszerzési politikát, amely tiltja a kényszer-, kötelező vagy kényszermunkaerő, vagy rabszolgaságban vagy szolgaságban tartott személyek (akár felnőttek, akár gyermekek) használatát. A jelen Általános Szerződési Feltételek elvárásokat támasztanak beszállítóink felé, hogy ugyanazon szabványok betartására kötelezzék saját beszállítóikat. Ha a szállító elmulasztja a beszerzési feltételekben meghatározott előírások tiszteletben tartását, mulasztása szerződésszegésnek minősül, és a kapcsolatunk megszűnését eredményezheti.

 

KELLŐ GONDOSSÁGI ELJÁRÁS


Az átvilágítási keretrendszerünk öt szakaszból áll:

  1    Széles perspektíva létrehozása közvetlen üzleti tevékenységünkön, első szintű ellátási láncunkon túl

  2   Prioritások meghatározása a legmagasabb kockázatú területek alapján, és ennek megfelelően a kockázatok felülvizsgálata

  3   A kockázat elkerülési vagy csökkentési folyamatának azonosítása

  4   Módszer meghatározása visszaélések orvoslására és áldozatok orvoslására a Kereskedelmi Bizottságunkon keresztül  

  5   Tanulási stratégia kidolgozása, amely lehetővé teszi számunkra, hogy új információkat vegyünk figyelembe és fejlődjünk. 

 

Évente felülvizsgálunk valamennyi szolgáltatót, hogy azonosítsuk azokat, akik a a modern rabszolgaság legnagyobb veszélyét mutatják. Ennek alapja a fejlődő kockázat az ellátás és a helyszín területén, a szerződés típusa, a szolgáltató által foglalkoztatott képzettségi szint. Évente felülvizsgálunk minden olyan szolgáltatási szaktanácsadó céget is, amely szolgáltatásokat nyújtj a Wagecorp Payroll Management Limited társaság részére.


MÓDSZEREK HATÉKONYSÁGA


Elismerjük az állandó éberség fenntartásának fontosságát a rabszolgasággal és az emberkereskedelemmel kapcsolatos bármely kérdés azonosításában és kezelésében üzleti vállalkozásunkban és az ellátási láncok egész területén. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy tovább javítsuk képességeinket az ezeken a területeken felmerülő tényleges vagy potenciális kockázatok azonosításában, megelőzésében és csökkentésében.


Úgy gondoljuk, hogy felelősségteljesen és etikusan kell cselekednünk beszállítóinkkal való kapcsolattartás során, és elkötelezettek vagyunk a modern rabszolgaságról és emberkereskedelemről szóló törvény elveinek és célkitűzéseinek tiszteletben tartása mellett.

Csapatunkban továbbra is fel fogjuk hívni a figyelmet a modern rabszolgaságra, és meghatároztuk az kiterjesztési pontokat az embereink számára, hogy aggodalmaikat vagy politikáink feltételezett megsértéseit felvegyék. 

Adatvédelmi nyilatkozat és süti politika    

 

A Wagecorp Payroll Management Limited nagyon komolyan veszi az Ön adataival kapcsolatos felelősségét és az adatok biztonságát. A jelen Adatvédelmi Szabályzat célja, hogy minden információt megadjon Önnek arról, hogy miként gyűjtjük és dolgozzuk fel személyes adatait, amikor Ön weblapunkat és szolgáltatásainkat használja. Időnként frissítjük ezt az adatvédelmi politikát, és ajánlott, hogy időről időre keresse újra fel ezt a közleményt.


A Wagecorp Payroll Management Limited egy bejegyzett társaság Angliában és Wales-ben, cégbejegyzési száma: 10399195, székhelye: B1 Business Center, Suite 206, Davyfield Road, Blackburn, BB1 2QY, Egyesült Királyság.


A Wagecorp Payroll Management Limited regisztrált adatkezelő, és felel a személyes adataiért (ICO regisztrált száma: ZA535943) 


AZ ÁLTALUNK GYŰJTÖTT ADATOK, HOGYAN GYŰJTJŰK ŐKET, ILLETVE MI TÖRTÉNIK AZ ADATOKKAL ÉS MIÉRT


A következő információk gyűjtésére kerül sor: név, cím, elérhetőség (telefonszámok és e-mail cím), születési idő, adóinformációk és az egészségügyi biztosítási szám, azonosító, lakcím igazolás, IP-cím, böngésző típusa, időzóna, operációs rendszer, marketing preferenciák, visszajelzés, amelyet Ön megad nekünk, ügynökség adatai és elérhetősége, HR nyilvántartás és az Ön fizetése. Nem gyűjtünk semmilyen különleges kategóriájú adatot. 


Ha nem adja meg a kért adatokat, előfordulhat, hogy nem tudjuk teljesíteni azt a szerződést, amelyet Önnel kötöttünk, vagy próbálunk Önnel megkötni. Lehetséges, hogy ebben az esetben le kell mondanunk az Önnek nyújtott szolgáltatást, de erről Önt értesítjük. 


Ezeket az információkat közvetlenül Ön adja meg jelentkezési űrlapok kitöltésével, illetve postai úton, telefon, e-mail stb. formájában, amikor szolgáltatásainkat igényli, visszajelzést ad, vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatban érdeklődik. Ezeket a személyes adatokat kívülálló fél bevezetőjétől vagy brókertől is megkaphatjuk, az Ön megbízása alapján. Az Ön adatait a szerződéses és jogi kötelezettségek teljesítése érdekében, esetenként az Ön hozzájárulásával dolgozzuk fel. Az Ön adatait alkalmanként felhasználhatjuk törvényes üzleti okokból, marketing és kommunikáció céljából annak biztosítása érdekében, hogy a birtokunkban lévő információk naprakészek legyenek, és annak érdekében, hogy szolgáltatásaink által a lehető legjobbat kínáljuk Önnek, ezeket az információkat kizárólag ezen indokokból használjuk fel, ha a törvényes érdekek nem fontosabbak az Ön jogainál és szabadságait. Ön jogosult bármikor visszavonni a marketinghez való hozzájárulását, és joga van tiltakozni az adatai felhasználása ellen törvényes üzleti okokból. 


A Wagecorp Payroll Management Limited megosztja az Ön adatait kívülálló felekkel szerződéses és jogi célokra; az Ön kifejezett engedélye nélkül nem adjuk át az Ön adatait kívülálló személyeknek saját marketing célra, időszakosan kívülálló felek marketingjét szolgáltathatjuk Önnek üzleti okokból, Ön bármikor leiratkozhat erről. A Wagecorp Payroll Management Limited egyes üzleti tevékenységeit harmadik fél számára ruházza át, minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az Ön adatai biztonságban legyenek ezen kiszervezések által, és ezt folyamatosan figyelemmel kísérjük, és továbbra is az Ön adatainak kezelője vagyunk. Az adatokat nem osztjuk meg az EGT-n kívül, azonban ha erre szükség lenne, akkor megfelelő adatvédelmi irányelveket fogunk alkalmazni az adatok biztonságos megőrzése érdekében, és tájékoztatjuk Önt az átvitelről. 


MENNYI IDŐRE ŐRIZZÜK MEG AZ ADATAIT?


Az Ön személyes adatait nem tároljuk hosszabb ideig, mint amennyi a gyűjtés céljából szükséges, vagy hosszabb ideig, mint amennyit bármely jogi szabályozás megkövetel tőlünk. 


AZ ÖN JOGAI


A GDPR a következő jogokat biztosítja az Ön számára:

  • Hozzáférési jog

  • Helyesbítéshez való jog

  • Törléshez való jog

  • Feldolgozás korlátozásának joga

  • Adatok hordozhatóságához való jog

  • Feldolgozás elleni tiltakozás joga

  • Ellenszegülési jog az automatikus döntéshozatal vagy profilozás ellen

  • Panasztevési jog

  • Tájékoztatáshoz való jog


Ha szeretné gyakorolni ezeket a jogokat, beleértve bármely marketing anyag letiltását, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő címen: info@wagecorp.co.uk.


Ha panaszt szeretne benyújtani, kérjük, lépjen telefonos kapcsolatba az információs biztos hivatalával a 03031 231113 telefonszámon vagy a keresse fel a www.ico.org.uk honlapot.


KINEK VAN HOZZÁFÉRÉSE AZ ÖN ADATAIHOZ?


Az Ön adatait nem adjuk át kívülálló feleknek marketing vagy egyéb saját célra az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül. Feldolgozási tevékenységünk részeként azonban továbbíthatjuk kívülálló személyeknek az Ön adatait törvényes hozzájárulás, szerződéses kötelezettség alapján vagy törvényi megfelelés céljából. Az adatokat kizárólag a velük kötött szerződésben meghatározott célokra használhatják fel, és kizárólag a mi utasításunk szerint járhatnak el. Gondoskodtunk arról, hogy minden beszállítónk megfeleljen a legmagasabb szintű adatvédelmi és adatbiztonsági feltételeknek.


Nem továbbítunk adatokat az EGT-n kívül, ha erre mégis szükség lenne, biztosítjuk megfelelő adatvédelmi szabályok érvényességét, és a feldolgozás megkezdése előtt tájékoztatjuk Önt a döntésről. 


TELEFONHÍVÁSOK


A telefonhívások rögzíthetők vagy ellenőrizhetől képzési és minőségirányítási célokból. Ha a telefonhívások rögzítésre kerülnek, ezek a felvételek legfeljebb 52 hét elteltével törlésre kerülnek, és kizárólag a megadott célokra használhatók fel. 

 

SÜTIK

 

Ez a weboldal sütiket használ, ezek kisméretű szöveges fájlok, amelyek az Ön eszközére kerülnek, hogy segítsék a weboldalt a jobb felhasználói élmény biztosításában. Általában a sütik használatával megőrzik a felhasználói preferenciákat, és névtelen követési adatokat szolgáltatnak kívülálló felek számára. Lehetséges, hogy Ön letiltja a sütik használatát ezen és más webhelyeken. Ezt megteheti a böngésző beállításain belül. 

important information resource

We encourage you to enrol in the fight against modern slavery in supply chains with

https://www.stronger2gether.org
https://www.nhs.uk/conditions/coronaviru

Coronavirus (Covid-19) Advice 

https://www.antislavery.org

Free Migrant Helpline

https://www.migranthelpuk.org/welcome

Raise Awareness of Anti-Slavery 

#rememberitsyourchoice 

We are Regulated and Licensed by the Gangmasters & Labour Abuse Authority.
 
Our GLAA Licence No is: WAGE0001.
Follow the GLAA here:                                                              

​© 2020 by wagecorp payroll management limited​. company number: 10399195

jobs at wagecorp

English
romanian
bulgarian
polish
hungarian